Friluftsgudstjänst vid Mariagården

sön 16.6 kl. 13.00 – 15.00

Mariagården i Sävträsk, Liljendal

Vi firar gudstjänst vid Mariagården. Efteråt kyrkkaffe med frivillig avgift till missionen. Missionsgruppen i Liljendal ordna kyrkkaffet.

Helgdag: Fjärde söndagen efter pingst, Tema: Förlorad och återfunnen, Mariagården, Liturg: Stina Lindgård, Predikant: Stina Lindgård, Kantor: Vera Tollander, Församlingsmästare: Katarina Jungner-Sundén, Utomstående assistenter: Gudstjänstgrupp Sävträsk medverkar, Musikgrupp: Agricolakören, Psalmer: ur stiftets sånghäfte, Kollekt: Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista), Textläsare: Britta Heino
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Agricola svenska forsamling