Konfirmation - FEST!

Dessa datum, se nedan, var planerade för konfirmation för dem som deltar i daglägret och lägret i Puhjonranta.

De som var på väg på sportlovets skribaläger skulle ha blivit konfirmerade på våren. När det lägret sköts upp till juli flyttar också konfirmationerna framåt.  

Det betyder att det ännu kommer att komma till konfirmationsdatum, men i dessa osäkra tider är det omöjligt att säga något ännu.

Vi håller kvar de datum som är bokade till hösten och informerar när vi vet när de andra konfirmationerna kunde hållas.

När vi vet mer kommer också konfirmanderna att tillfrågas om var och när de önskar bli konfirmerade.  

Liljendal kyrka sö 14.11 kl. 10

Pernå kyrka sö 14.11 kl. 13

Strömfors kyrka lö 20.11 kl. 13

Lappträsk kyrka sö 21.11 kl. 10

Lovisa kyrka sö 21.11 kl. 13